Política de Privacitat

Política de Privacitat

L’Agència Cervera & Cervera, S.L. compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.

Igualment ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari del destinatari d’aquesta informació facilitada a través del lloc web, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Vostè pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, dins dels límits establerts pel RGPD. Per a això, ens pot enviar un correu electrònic a legal@agenciacervera.com o bé mitjançant un escrit dirigit a:

Agencia Cervera & Cervera
Responsable de Protección de Datos Personales
Carmanso 132
17487 Empuriabrava