Privacybeleid

Privacybeleid

Agencia Cervera & Cervera, S.L. volledig voldoet aan de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheidsverplichtingen die specifiek zijn voor zijn activiteit, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Het heeft ook de nodige technische maatregelen genomen om het vereiste veiligheidsniveau te handhaven, afhankelijk van de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de omstandigheden van de behandeling, teneinde, voor zover mogelijk en altijd volgens de stand van de techniek, te vermijden, de wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang.

Wanneer er een formulier wordt aangevraagd waarin persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de klant of gebruiker van de ontvanger van de informatie die via de website wordt verstrekt op de hoogte gebracht van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, van de identiteit en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand en de bevoegdheid van de gebruiker om de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de verwerking van zijn gegevens uit te oefenen. De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt en / of overgedragen voor het uitdrukkelijke doel en altijd met de toestemming van de gebruiker of klant.

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering, oppositie en portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te allen tijde uitoefenen binnen de door de RGPD vastgestelde limieten. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar legal@agenciacervera.com of door te schrijven naar:

Agencia Cervera & Cervera
Responsable de Protección de Datos Personales
Carmanso 132
17487 Empuriabrava